Nieuws

Nieuwe feiten tegen plaatsing Baarnse reclamemast Woensdag beslist de gemeenteraad

De stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) kan een reclamemast niet accepteren, het waarom leest u hierna. Woensdag 4 juli nadert met rasse schreden. Dan zal omstreeks 20.00 uur in het Baarnse gemeentehuis door de gemeenteraad de beslissing worden genomen over het wel of niet plaatsen van een 28m hoge reclamemast met daaraan led reclameschermen van 108 vierkante meter. De 2 digitale reclameschermen zijn ontstellend groot, elk 9 bij 12 m. Dat is 4 flatverdiepingen hoog en de reclamemast zelf is 28m, dat zijn bijna 10 flatverdiepingen.

Eemlands openheid dreigt verloren te gaan
Als de bouw van deze reclamemast onverhoopt doorgang vindt, zal dat het aanzicht maar ook het uitzicht van Baarn compleet ruïneren terwijl Baarn toch altijd zo mooi was. Als de plaatsing van de reclamemast doorgaat, direct naast de A1, dan zult u niet meer echt kunnen genieten van het landschap Eemland met zijn extreme openheid als een van haar kenmerken. De continue prikkelende LED-schermen van de reclamemast zullen elke 6 seconden hun nieuwe reclames over de verkeersdeelnemers en bewoners van Baarn en anderen in de verre omgeving uitstorten. Ook het beschermde landschap Eemland zal ernstig aangetast worden.

Ook vogelrijk Eemland gruwt van de beeldschermen
Het landschap Eemland is volstrekt uniek, steeds meer mensen genieten ervan en uit heel Europa komt men hierheen om het te bewonderen. Er leven allerlei soorten (weide)vogels zoals o.a. onze nationale vogel de grutto, maar ook veel tureluurs, kieviten, kemphanen enz. Zelfs de veldleeuwerik is er te horen als deze zingend recht omhoog en omlaag vliegt en in het voorjaar met zijn gezang de lente voorspelt. Dat gebeurt daar allemaal in Eemland. Veel bewoners van het Eemland spannen zich in om dit unieke natuurgebied in stand te houden. Daarbij denken we met name aan de boeren die zorgen voor veilige broedgelegenheid voor de vele weidevogels door aangepast maaibeheer. Dat wil zeggen zoveel mogelijk maaien na het broedseizoen waarvoor we dankbaar moeten zijn aan de boeren.

Alle seinen staan op rood
Gaat Baarn nu, terwijl alle seinen op rood staan, keihard door rood terwijl anderen alles doen om Eemland te behouden en te versterken. Hopelijk kiest woensdagavond 4 juli de Baarnse gemeenteraad niet voor de omgekeerde route, maar voor een duidelijk ‘NEE’ dus tegen de reclamemast.

Gemeente Eemnes en Natuurclubs tegen
Uiterst vreemd is dat een deel van de Baarnse bestuurders zich blind staart op een plan met als resultaat een geldbedrag van 60.000 euro en de aantasting van een uniek landschap. Verder gaat men voorbij aan de protesten van een groot aantal tegenstanders. Even een korte opsomming van een aantal organisaties die tegen de reclamemast zijn: het B&W college en raad van Eemnes, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, de vereniging Vrij Polderland, de Stichting Mooi Baarn om er maar een paar te noemen.

Verkeersveiligheid in gevaar door reclamemast
Ook verkeerstechnisch zal het voor grote problemen zorgen. De reclamemast staat namelijk gepland midden in wat men een ’turbulentiegebied’ noemt. Dat is de benaming van de in- en uitvoegstroken voor het verkeer van de A1 waar dit ‘rommelig’ en turbulent verloopt als gevolg van die in- en uitvoegmanoeuvres. Automobilisten moeten zich daarbij volledig op de weg en het overige verkeer concentreren (hun aandacht op de weg hebben) en niet worden afgeleid door allerlei reclames op de reclameschermen aan de zijkant van de weg. Het is een zeer ernstig risico op allerlei soorten verkeersongelukken, wie wil dat op zijn geweten hebben. Ter vergelijking, op je mobieltje kijken en in de hand houden in het autoverkeer is zwaar strafbaar maar 108 m2 reclamescherm en dat maal 2, mag dat dan wel?

Nieuwe feiten die reclamemast niet toestaan/ verkeersdeelnemers lopen groot gevaar
Volgens de geldende richtlijnen en regelgeving denken wij dat geen vergunning verleend kan worden om daar die reclamemast te plaatsen. Daarover stuurden wij op 29 juni een brandbrief naar het Baarnse college van B&W en de gemeenteraad, omdat er door de Stichting Behoud de Eemvallei nieuwe feiten boven tafel zijn gehaald. Onderstaand vindt u deze brief.

De reclamemast slurpt ook nog veel energie en zal daardoor 30 ton CO2 per jaar uitstoten. Dat kan en mag niet want inmiddels is er het Baarns KlimaatAkkoord, wordt gewerkt aan het nationaal klimaatakkoord, en komt er een Klimaatwet, waardoor we met z’n allen aan de slag moeten voor het klimaat, en streven naar een CO2-reductie tot 49 % in 2030. Daarom is ook EnergiekBaarn, de Baarnse klimaatclub, zwaar tegen de reclamemast.

Inspraak SBDE 16 mei 2018 voor B&W college en gemeenteraad van Baarn.
Brief d.d. 29 juni 2018