Nieuws

Overduidelijk NEE tegen giga-reclamemast langs de A1

De Baarnse gemeenteraad heeft donderdagavond 26 september 2018 geweigerd een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het plaatsen van een torenhoge reclamemast met twee giga-grote reclameschermen langs de A1.

Eerder, in mei en juli, staakten in de gemeenteraad de stemmen over dit onderwerp, het aantal voor- en tegenstanders was gelijk. Gewoonlijk gaat dan een voorstel van tafel. In dit geval was echter een voor beroep vatbaar raadsbesluit een vereiste. Tijdens de besluitvormende vergadering op 26 september stemden alsnog 10 van de 19 raadsleden tégen de komst van de reclamemast.

Daarmee is de unieke extreme openheid van het Eemland-landschap gespaard gebleven. De Stichting Behoud de Eemvallei is zeer tevreden met dit besluit, waarvoor veel dank verschuldigd is aan de tegenstemmers het CDA, BOP, D66, CU-SGP en GroenLinks.

Het raadsbesluit wordt de komende 6 weken ter visie gelegd. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode hun mogelijke bezwaren indienen tegen de weigering van de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Mocht het zover komen dan ziet de Stichting dit met vertrouwen tegemoet. De argumenten tegen de plaatsing van de reclamemast zijn immers krachtig genoeg!