Nieuws

Grote zorgen rond plannen paleis Soestdijk

Woensdag 3 april 2019 vond de Baarnse raadsvergadering deze keer vanwege de verwachte grote opkomst in de Speeltuinvereniging Oosterkwartier plaats in plaats van in het gemeentehuis. Wethouder Erwin Jansma gaf de aftrap over het onderwerp ‘Ruimtelijk Kader Landgoed Paleis Soestdijk’. Het zijn de plannen van ‘Made by Holland’ dat een initiatief is van de Meijer Bergman-erfgoedgroep om van paleis Soestdijk een innovatief centrum te maken. Op zich niets mis mee maar dan wel zonder zeer negatieve effecten, zoals aantasting van natuur en ernstige geluidsoverlast. Floris de Gelder, directeur Paleis Soestdijk, lichtte het planproces toe en zei nadrukkelijk dat hij er geen evenementen-locatie van wilde maken.

Op deze informatieavond waren er 15 bezorgde insprekers waaronder Robert van Motman van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) die ook namens de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) insprak, klik hier. De gemeenteraad stelde kritische vragen o.a. waarom de rode-contouren kaart nog niet was ontvangen. SBDE heeft dat daarna zelf bij de provincie Utrecht opgevraagd, klik hier.

Daaruit blijkt glashelder dat alle paleisplannen in tegenstelling tot wat wethouder Jansma beweerde, 100% buiten de rode contour liggen. Dan komt men namelijk in een veel strenger vergunningen-regiem terecht. Jansma gaf diverse keren toe dat er nog de nodige onderzoeken moeten gebeuren. Een andere vraag richtte zich op de jaarlijkse 35 evenementen van het plan waarop directeur F. de Gelder antwoordde dat dit beleid is, maar VVP/SBDE weten dat dit wettelijk gezien volstrekt onmogelijk is. Ook over de natuurwaarden maakte de raad zich zorgen waarop Jansma reageerde dat dit nog moet worden onderzocht en dat misschien straks blijkt dat niet alles kan.

VVP/SBDE willen dat de groene corridors vanaf het landgoed paleis Soestdijk naar de Eemvallei en de Utrechtse Heuvelrug onaangetast in tact blijven en dat de luidruchtige optredens waarbij onvoorstelbaar veel lawaai zal worden geproduceerd niet doorgaan. Kwetsbare natuur zal er totaal door van slag raken en zou zelfs kunnen verdwijnen.

Woensdag 10 april gaat het proces verder, dan is er een debat in de gemeenteraad over dit onderwerp.