Nieuws

SBDE plaatst nieuw informatiebord Eemerwaard

Zaterdag 16 februari 2019 verving de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) het 14 jaar oude bord bij de Eemerwaard in Baarn door een nieuw duo-informatiebord met de tekst ‘Natuurgebied’ en ‘Natuurnetwerk Nederland’. Het toont fraaie foto’s van allerlei soorten weidevogels zoals grutto, kievit en tureluur maar ook planten als pinksterbloem en grote kaardebol. Met dit nieuwe informatiebord wil SBDE meer bekendheid geven over dit unieke stukje Eemland/Eemvallei.

De Eemerwaard is een alom gewaardeerd natuurgebied met o.a. deze weidevogels, ringslangen en bijzondere vegetaties in sloten en weilanden, dat door een aantal Baarnse boeren wordt beheerd. Deze bijzondere natuurwaarden hebben er een paar jaar geleden toe geleid dat de gemeente Baarn de bestemming wijzigde in ‘Natuurgebied’. De provincie Utrecht bekrachtigde dat en wees de uiterwaard de Eemerwaard daarna aan als ‘Natuurnetwerk Nederland’, een landelijk netwerk van erkende natuurgebieden. SBDE had daar zowel bij de gemeente Baarn als de provincie Utrecht op aangedrongen en vond dit een aanwinst voor iedereen. Het publiek geniet er dagelijks van door een wandeling of fietstocht over het dijkje en langs de Praamgracht en de Eem.

Foto Grote Kaardebol: Cruydt-Hoeck/ Erik van den Ham
Foto Ringslang: Henny de Bruin