Nieuws

Een mooie toekomst voor paleis Soestdijk maar wel graag zonder de MeyerBergman Erfgoed Groep die natuur laat verdwijnen

Het Baarnse Bos en het Landgoed Soestdijk -paleis- worden gekenmerkt door hoge natuurwaarden en rust. Als de plannen van projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ in Baarn bewaarheid worden krijgt niet alleen de natuurwaarde daar een genadeloze knauw, het is voor altijd gedaan met de rust in het buitengebied dat deel uit maakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

In het kwetsbare meer dan 200 jaar oude bosgebied (het Borrebos) ten noorden van het voormalige Marechausseeterrein zullen als dit plan doorgaat 5 van de 10 geplande appartementencomplexen (elk 15 meter hoog!) worden gebouwd.

Met alle evenementen die men wil organiseren worden jaarlijks minstens 400.000 bezoekers verwacht. Dit brengt niet alleen heftige geluidsoverlast voor mens en dier met zich mee, wat te denken van de tienduizenden auto’s die geparkeerd moeten worden in de bossen en op een beschermd agrarisch gebied met bestemming  natuurwaarde. Dat betreft een Groene-Contour (linker foto), een natuurverbinding gelegen tussen de Koningslaan en de Praamgracht in Baarn. Via deze natuurschakel vindt flora- en fauna uitwisseling tussen de Utrechtse Heuvelrug met de Eemvallei plaats.

Als de plannen doorgaan dan is het voor altijd afgelopen met de rust en worden flora en fauna zeer ernstig bedreigd of verdwijnen. Wat de projectontwikkelaar onder het mom van het instandhouden van het paleis Soestdijk voor ogen staat is een Baarnse versie van de Amsterdamse Westergasfabriek. Daar zullen niet alleen de bewoners van Baarn de wrange vruchten van plukken maar ook die van Soest!

De 1e fase op weg naar een definitief bestemmingsplan is het ‘Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’. Wij adviseren u kennis te nemen van dit plan (klik hier) en niet af te gaan op de mooie woorden waarmee  projectontwikkelaar ‘MeyerBergman Erfgoed Groep’ via de media u warm probeert te maken voor een ander Soestdijk.

Op het ‘Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ kunt u op woensdag 1 juli 2020 vanaf 20.00 uur inspreken voor de Baarnse gemeenteraad. Vanwege corona-maatregelen is de locatie niet het Baarnse gemeentehuis maar Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn. Meld u uiterlijk maandag 29 juni 2020 aan als wilt inspreken voor de gemeenteraad. U kunt dat aanmelden per email doen aan de griffier Nelleke Both. Haar email is: n.both@baarn.nl of tel. 035-5481717.

Steun de Stichting Behoud de Eemvallei in haar verzet. Uw donatie kunt u overmaken naar Rabobank-rekening NL66RABO0379904993 t.n.v. Stichting Behoud de Eemvallei te Baarn.