Nieuws

Stichting Behoud de Eemvallei bestaat 20 jaar

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) bestond 26 april 2020 twintig jaar. Al die jaren zette de stichting zich belangeloos in voor het behoud van het Eemvallei-landschap en haar flora en fauna. Zelfs de zeearend is terug in de Eemvallei (foto: Jaap Vos).

Het SBDE-bestuur wil haar donateurs heel erg bedanken want zonder hen was dit niet mogelijk geweest. SBDE heeft de donaties 100% besteed aan zaken om het landschap, flora en fauna te beschermen en te verdedigen in overleg met gemeenten, provincie en andere natuurorganisaties. Maar als het niet anders kon, dan uiteindelijk via rechtszaken bij Rechtbank en Raad van State.

Als u SBDE financieel wilt ondersteunen dan vragen wij u vriendelijk om uw donatie over te maken naar Stichting Behoud de Eemvallei te Baarn, Rabobank-rekening NL66RABO0379904993.