De Eemnesser 'Fractie Dorpsbelang' stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. de vraag aan het college van B en W: "Waarom is 'Ruimtelijke visie Eemland' niet op de raadsagenda was verschenen? Een dergelijk belangrijk stuk verdient meer dan een commissie-behandeling"....