Op 11 augustus 2000 verzocht de stichting "Behoud de Eemvallei" aan Gedeputeerde Staten van Utrecht (G.S.) om als hogere overheid, verantwoordelijkheid te nemen door er voor te waken, dat lagere overheden (gemeenten) er gezamenlijk voor kunnen zorgen, dat waardevolle grote ruimtelijke structuren (o.a. De Eemvallei) worden versnipperd. Zo'n ontwikkeling is…...