De stichting 'Behoud de Eemvallei' waakt onafgebroken over de kwaliteit van de Eemvallei. Enige dagen geleden heeft de stichting 'Behoud de Eemvallei' namelijk bij het college van B en W van de gemeente Eemnes zogeheten 'schriftelijke bedenkingen' ingediend tegen een bouwaanvraag van de asfaltcentrale van het bedrijf 'Hogenbirk' Deze asfaltfabriek…...