Er komt een nieuw waterbeleid op ons af, de Kaderrichtlijn Water. Deze geeft als Europese Waterwetgeving aan alle lidstaten de opdracht om binnen 15 jaar te komen tot ecologisch gezonde wateren. De richtlijn geeft aanwijzingen voor het opstellen van ecologische doelen voor alle oppervlaktewateren die moeten resulteren in een pakket…...