Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het Onland weide- en natuurgebied (door de naamswijziging thans "Eemerwaard" geheten) met rust te laten. Hoewel B. en W. pas na de schriftelijke inspraakreacties hun definitieve standpunt bepalen, hebben zij het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in het conceptprogramma "Panorama 2015" opgenomen. Het…...