De provincie Utrecht werkt aan de realisering van het rijks- en provinciaal natuur- en landschapsbeleid. Een belangrijk einddoel is het tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur, het te ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden in Nederland. De provincie stelt daarvoor onder andere natuurgebiedsplannen op. In het ‘Natuurgebiedsplan Eemland’ zijn de…...