Er staat een nieuwe wet op stapel, de Reconstructiewet. Aanleiding daarvoor zijn de problemen waarmee de (intensieve)veehouderij kampt. Deze sector is vooral geconcentreerd op de zandgebieden in het oosten en het zuiden maar ook de Eemvallei valt in dit gebied. Sterke concentratie van vee leidt tot grote veterinaire risico's. De…...