De gemeente Baarn wil het beschermde leefgebied van een bedreigde diersoort aantasten maar de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ springt daarvoor in de bres. De stichting wil dat de rugstreeppad op het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg in Baarn wordt beschermd. Na onderzoek door de provinciale dienst ‘Ruimte en Groen’ werd…...