Nieuws

Rugstreeppadden bedreigd

De gemeente Baarn wil het beschermde leefgebied van een bedreigde diersoort aantasten maar de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ springt daarvoor in de bres. De stichting wil dat de rugstreeppad op het Bestevaer-terrein aan de August Janssenweg in Baarn wordt beschermd. Na onderzoek door de provinciale dienst ‘Ruimte en Groen’ werd deze unieke soort daar vastgesteld.

Het gebied waar het om gaat was tot 1974 de Bestevaer-camping maar groeide daarna spontaan uit tot één van mooiste kleine groene gebieden in Baarn waar jong en oud heerlijk in kunnen vertoeven maar dat ook door de rustige rugstreeppadden als hun leefgebied werd gekozen.

Het Baarnse college van B&W wil dit beschermde leefmilieu van de padden met de fraaie gele streep over de rug, toch gaan aantasten. Zij wil op het terrein een bodembedekkende asfaltlaag aanbrengen ten behoeve van een basketbalpleintje waarvoor het college zelfs bij de minister van LNV een ontheffing heeft aangevraagd. Als deze wordt verleend zal Baarn het leefgebied van de bedreigde soort keihard gaan aantasten en de stichting vindt dat dit absoluut niet mag gebeuren.Tijdens de inspraakronde voor de speelplaats waarbij het stichtingsbestuur ook aanwezig was, werd afgesproken dat er een inpasbaar voetbalveldje zou komen met een haagje eromheen en daar waren alle partijen het over eens. Het is dan ook onvoorstelbaar dat het college nu een andere het koers gaat varen die de natuurwaarde zal aantasten.

De nieuwe Flora- en Faunawet kan de aanvraag om het leefgebied van de padden aan te tasten nog blokkeren en daarom heeft de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ aan de Natuurbeheer-minister dr. C.P. Veerman dringend verzocht de door Baarn gevraagde ontheffing te weigeren. Het is toch immers onvoorstelbaar dat, terwijl diverse organisaties als bijv. het Wereld Natuur Fonds wereldwijd zich inzetten om bedreigde diersoorten en hun leefomgeving te beschermen en te redden, het Baarns college de beschermde leefomgeving maar ook de dieren zelf, geweld wil aandoen terwijl het college van B&W juist de plicht om beschermend op te treden.