De Stichting Behoud de Eemvallei heeft de rechtszaak van 29 maart jl. bij de rechtbank Utrecht gewonnen. Advocaat mr. J. M. Neefe had daar gepleit tegen de verlening van een Omgevingsvergunning waarin geen verbod tot het verrichten van werkzaamheden in het broedseizoen was opgenomen....