Bij de provincie Utrecht zijn de eerste voorbereidingen gestart voor een nieuw streekplan. In maart van dit jaar komt het provinciebestuur met een startnotitie. In deze notitie staan de trends, de actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de inhoud van het nieuwe streekplan. Ook wordt beschreven hoe het proces…...