Nieuws

Stichting vastberaden tegen horizonvervuiling

Terwijl de provincie Utrecht al had ingestemd met de verhoging van de bedrijfsschoorsteen van asfaltcentrale Hogenbirk, vond er toch nog een ‘hoorzitting’ plaats in het Utrechtse Provinciehuis. B en W van Eemnes was uitgenodigd maar verscheen niet. Wel aanwezig was directeur Stokman van Hogenbirk met zijn advocaat. Een groep inwoners van Eembrugge werd vertegenwoordigd door heer Mr. Bestman. De heren Hoogerheijde en Koolmees vertegenwoordigden de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ . De heer Koolmees bracht een aantal bezwaren van de stichting naar voren o.a. het bezwaar dat de provincie een ‘verklaring van geen bezwaar’ had afgegeven terwijl er nog steeds een overschrijding van de geurimmissienorm plaatsvindt en dat de verontreiniging door de verhoogde schoorsteen nu zelfs over een groter gebied wordt verspreid.

De heer Bestman, voorstander van de verhoging, liet echter wel duidelijk zijn afkeuring blijken toen hij opmerkte dat de skyline van Eembrugge door de asfaltcentrale Hogenbirk al volledig was verpest en hij verleden jaar zelfs aan de Provincie had verzocht om de vergunning in te trekken. De heer Stokman verzocht ten slotte aan de stichting om maar met de 50 meter hoge schoorsteen te leren leven. De stichting gaat vastberaden door en heeft na de hoorzitting bij college van B en W Eemnes een bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning en tegen de ‘verklaring van geen bezwaar’ ingediend.