Nieuws

Brede steun voor koe in de wei

Minister Veerman heeft op 6 december in Delft tijdens de conferentie ‘Weidegang’ de aftrap gegeven voor het project ‘Koe en Wij’. Zo’n zestig boeren gaan oplossingen om de beweiding te bevorderen in de praktijk testen.

Tijdens de conferentie werden afspraken gemaakt met zes belangenorganisaties om de weidegang van melkkoeien te stimuleren. Het zijn afspraken over marktverkenningen tot onderzoek en ondersteuning op het gebied van markt, welzijn en milieu. Een van de afspraken is dat de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en zuivelondernemingen de voordelen van weidegang bij hun leden en leveranciers onder de aandacht gaan brengen. Een andere afspraak is dat de zuivelproducenten en supermarkten gaan onderzoeken of er markt is voor ‘weidemelkproducten’.

Helaas is het op dit moment nog zo dat een groeiend aantal melkveebedrijven -in 2005 lag dit aantal op vijftien procent- zijn koeien het hele jaar op stal houdt. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ juicht de nieuwe afspraken toe, mede omdat o.a. door beweiding ook het aantal weidevogels zal toenemen.