Nieuws

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een voorspoedig 2006 toe.

Vol trots kan het bestuur op een succesvol jaar terugkijken, o.a. de beslissing van de Regering dat er een Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland(Eemvallei) komt is een zeer groot succes. De stichting had zich daar de afgelopen jaren voor ingezet. De invulling ervan zal voor vele ‘partijen’ nog heel veel werk met zich gaan meebrengen en ook de stichting zal in 2006 zich daarmee gaan bezig houden.

De stichting heeft voor 2006 als goed voornemen om zich weer volledig in te zetten voor het behoud van de Eemvallei.