Nieuws

Zeldzame ontdekking in de Eemerwaard

Twee IVN-leden (werkgroep Baarn) ontdekten in de avond van 18 april iets zeer bijzonders. Zweepslagachtige tonen “whiet-whiet” rolden door het moerassige deel van de Eemerwaard in Baarn. De volgende avond werd besloten op onderzoek uit te gaan omdat de vogel weer begon te roepen. Een vogelexpert bevestigde wat al werd vermoed. Met zijn laptop controleerde hij de vogelroep die met een mobieltje was opgenomen. Toen bleek het inderdaad om de weinig voorkomende porseleinhoen te gaan die vaak alleen ’s avonds en ’s nacht roept. Na enige dagen vertrok de schuchtere vogel weer maar het was natuurlijk geweldig om zo’n vogel in de Eemerwaard te hebben gehad.

porseleinhoen

Het aantal porseleinhoenders neemt door ontginning en bodemverdroging van vochtige veengebieden enorm af. De Eemerwaard met zijn deels jonge moerasvegetatie ontwikkelt zich als een natuurgebied. Juist zo’n gebied biedt mogelijkheden voor deze soort die op de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar te boek staat. In Nederland zijn er maar een paar honderd broedparen.