Nieuws

Informatieronde Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West

Op donderdag 7 oktober kon men van 16.00-20.00 uur in de conferentiezaal van Geitenboerderij Breevoort, Slaagseweg 4 te Hoogland komen kijken naar de kaart van het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West (Hoogland-West).

Gebruikers en bewoners konden controleren of de bouw- en gebruiksmogelijkheden van hun gronden goed waren weergegeven. Volgens mevrouw Van Santen-Buma van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer – Bureau Planologisch Juridische Zaken was de belangstelling steeds groot geweest .

Na deze avond wordt het ontwerpbestemmingsplan afgemaakt en gaat het de procedure in. Op dat moment worden alle stukken beschikbaar gesteld. Het plan zal dan 6 weken voor iedereen ter inzage liggen met daarbij de mogelijkheid om bij de gemeenteraad van Amersfoort een zienswijze in te dienen.