Nieuws

Illegale dumping van verontreinigd baggerspecie uit de Eem stilgelegd

Het baggerdepot (65.000 m3) in de Baarnse polder aan de Achter Eemlandsweg werd dinsdag 1 oktober 2013 door de provincie Utrecht stilgelegd. De planlocatie ligt in een uniek weidegebied met de bestemming ‘Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden’ waar op dit moment nog steeds veel vogels zoals kieviten zijn te zien, maar ook zelfs de Grote zilverreiger.

Aanvankelijk was het bedrijf Geologistiek BV gestopt maar twee weken geleden weer begonnen om aan de dijken van het depot te werken en daarna weer kort gestopt. Echter op dinsdag 1 oktober spoot een dikke straal baggerspecie (foto) continue vanuit een persleiding in het baggerdepot. De Stichting Behoud de Eemvallei was alert en trok aan de bel bij provincie en het Waterschap Vallei en Veluwe. De stichting wil dit gebied behouden en niet laten bedekken met een 1m dikke laag verontreinigd bagger dat na indroging nog meer verontreinigd is.

Provincie moest optreden
De provincie Utrecht is eigenaar van de Eem en wil deze laten uitbaggeren. Zij is dus eigenaar van de baggerspecie. Maar de provincie moet ook aan Geologistiek BV een ontheffing van provinciale Landschapsverordening (Lsv) afgeven om het project mogelijk te maken maar dat ging faliekant mis. Zij had aangegeven dat zo’n ontheffing was verleend, maar enige dagen geleden kwam de stichting er achter dat dit niet het geval was.

Het blijkt slechts te gaan om een ontwerp-ontheffing Lsv en niet om een ontheffing Lsv. Geologistiek BV mag daarom nog helemaal niets, maar toch begon dit bedrijf gewoon. De Stichting seinde de afdeling handhaving van de provincie in, alsmede de politiek (de verantwoordelijk Gedeputeerde Ralph De Vries). Provinciale handhavers werden onmiddellijk op pad gestuurd en legden, op last van de provincie, het project stil door middel van een zogeheten ‘Rauwelijkse bestuursdwang’.

Aanvraag stillegging bij Rechtbank
Kort daarvoor had de stichting al bij de Rechtbank Midden-Nederland een ‘Voorlopige voorziening’ aangevraagd en beroep aangetekend tegen de beslissing van B&W van Baarn op het bezwaar van de stichting tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor de aanleg van het baggerdepot. De voorlopige voorziening dient om de omgevingsvergunning geschorst te krijgen en daarmee de zaak stil te leggen. Dat is nodig omdat het beroep tegen een door het college van B&W Baarn afgegeven omgevingsvergunning m.b.t. het baggerdepot nog moet worden behandeld en het instellen van dit beroep de omgevingsvergunning niet schorst. Overigens zal de aanvraag voor een ‘Voorlopige voorziening’ op 8 oktober 2013 om 13.30 uur door de rechtbank worden behandeld. De stillegging door de Provincie op dit moment komt de stichting goed uit. Daarmee worden (verdere) onomkeerbare gevolgen voorkomen.

Watervergunning
In verband met de aan Geologistiek BV verleende Watervergunning van het Waterschap Vallei en Veluwe ontrolde het debacle zich nog verder. Geologistiek BV neemt het niet zo nauw met de voorschriften uit de Watervergunning. De stichting ontdekte dat Geologistiek 1) illegaal een dijk dwars door het baggerdepot heeft aangelegd, 2) een sloot niet op voorgeschreven wijze heeft gedempt zodat vissen konden wegvluchten door deze sloot aan een kant open te houden. Deze vissen worden nu gewoon onder het baggerslib bedolven. 3) het depot illegaal is vergroot door een dijk niet volgens de Watervergunning, maar ruimer aan te leggen. 4) de persleiding over de weg, het Zuidereind, levensgevaarlijk is aangelegd. Deze moet worden gesteund door een constructie, maar die ontbreekt 5) ongevraagd een persleiding in een sloot van Natuurmonumenten is gelegd terwijl zo’n leiding daar niet mag liggen.

Ook naast het baggerdepot stroomde verontreinigd afvalwater vanuit het baggerdepot d.m.v. twee buizen in een wetering, terwijl dit niet is toegestaan/vergund.(foto).