Nieuws

Nieuwjaarswens met passie voor 2016 maar ook terugblikkend op 2015

Allereerst wenst het bestuur van de Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) iedereen een fijn, gezond en liefdevol 2016 toe. En natuurlijk bedanken wij onze donateurs voor hun financiële steun.

Het jaar 2015 was voor SBDE succesvol. Allerlei zaken passeerden de revue zoals o.a. de gewonnen rechtszaak bij de Raad van State over het Baarnse baggerdepot en recent nog de B&W beslissing dat de complete baggerinhoud moet worden afgevoerd.

Een belangrijk element in de Eemvallei is de zeldzame stilte in het officiële Stiltegebied Eemland. Dat werd in Eemnes zeer ernstig aangetast waartegen de stichting in verweer kwam.

En het afgeblazen plan voor de bouw van een Mercedes-museum aan de Eem in Baarn was een grote overwinning.

SBDE-plannen voor 2016

Hopelijk zal het Baarnse B&W college zich niet laten inpakken door de rijke zakenman Nico Ockhuisen. Hij haalt alles uit de kast om zijn plan voor zijn Mercedes-museum aan de Eem alsnog door te drukken. Maar als zo’n plan door Baarn toch in behandeling zal worden genomen, zal SBDE de samenwerking met andere milieuorganisaties opzoeken om grootschalig in actie komen.

Verder is de SBDE van mening dat de Eemvallei niet steeds geconfronteerd dient te worden met allerlei dreigende aantastingen zoals het nieuwe bestemmingsplan Eemdijk-Oost voor een nieuwe woonwijk in Eemdijk. Overigens zal SBDE bij de Raad van State binnenkort daartegen beroep instellen. SBDE is van mening dat de prachtige Eemvallei een landschap met toekomstwaarde is maar door verstening wordt die waarde juist afgebroken.

Het plan voor een groot zonneveld in Eemnes met duizenden zonnepanelen dat zo’n 183.000 m² weidegebied in beslag zal nemen is onacceptabel. Op de foto’s die op 3 januari 2016 zijn genomen, ziet u een aantal van de ongeveer 150 knobbelzwanen en een aantal van zo’n 250 kieviten die in dat plangebied leven. Hun leefgebied zal als dit vreselijke plan doorgaat, worden opgeofferd terwijl 2016 door Vogelbescherming Nederland en Sovon zelfs tot het ‘Jaar van de Kievit’ is uitgeroepen. Deze organisaties gaan onderzoek doen naar jonge kieviten en willen de teruggang van de weidevogel een halt toeroepen. In Nederland krimpt de broedpopulatie ieder jaar meer dan 5 procent. In de afgelopen 25 jaar is de populatie kieviten ongeveer gehalveerd.