Nieuws

Brandbrief naar provincie Utrecht en gemeente Amersfoort

De verenigingen Vrij Polderland, Vrienden Arkemheen-Eemland, Dorpsbelangen Hoogland en de Stichting Behoud de Eemvallei hebben een brandbrief gestuurd naar de provincie Utrecht maar ook naar de gemeente Amersfoort.

De provincie neemt op 21 november 2016 een vergaand besluit over de herijking van de Provinciale Structuurvisie waarin o.a is opgenomen dat binnen bebouwde kom (binnen de rode contourlijn) windturbines worden toegestaan. Er is een Amersfoorts plan voor de twee of drie 150 meter hoge windturbines waarvan de locatie is gepland op het aan de Eem (nota bene het beschermde Nationaal Natuurnetwerk Nederland) gelegen terrein van de Rioolwaterzuivering (RWZI) in Amersfoort. Dit is nu precies wat er aan de hand is in Amersfoort. Die windturbines zullen een zeer negatief effect op de landschappelijk omgeving en fauna van Eemland (Eemvallei) hebben.

Genoemde organisaties maken zich grote zorgen over de bescherming van de rechten van alle burgers in deze provincie als het gaat om zaken in het raakvlak tussen een gemeente en het landelijk gebied. De provinciale plannen geven aan de ene kant de wens te kennen om één van de unieke kenmerken van het Utrechtse landschap – namelijk de extreme openheid van Eemland te willen behouden, te versterken en te beschermen terwijl ze aan andere kant de gemeenten vrij spel geeft om binnen de bebouwde kom zelf te beslissen over windturbines.

In dit geval van Amersfoort kan dan gaan gelden “Dat gaat Amersfoort gewoon doen, het is ons gebied en wij mogen dat’. Daarmee schiet de provincie zijn doel voorbij, nl. de rechten die de burgers van de provincie hebben op het beschermde extreem open natuur- en poldergebied Eemland (Eemvallei) in stand te houden.

Genoemde organisaties zijn van mening dat de provincie Utrecht er is om de rechten van alle burgers in dit proces te vertegenwoordigen en dan zou de oprichting van deze windturbines op die plaats zeer ongewenst zijn. We moeten er niet aan denken dat de weidsheid van het gebied door torenhoge windturbines 150 meter hoger komt te liggen.

Inmiddels heeft een vijfde organisatie zich bij ons aangesloten in de strijd tegen windturbines en zonneweiden, namelijk de Stichting Mooi Baarn.