Nieuws

Minister Pronk bedankt stichting

De stichting reageerde vastberaden op de Planologische Kernbeslissing van 5e Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM. Dit zijn de plannen over hoe ons land er de komende jaren zal gaan uitzien. Onze inspraakreactie kunt u lezen in het nieuws van 13 april 2001 met als titel Inspraak op “Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening” van VROM-minister Pronk. De stichting ontving als dank voor haar inbreng van de Minister Pronk, een prachtig boekwerk van deze 5e Nota waarin ook de inbreng van de stichting was vermeld.