Baggerdepot Baarn

SBDE dringt aan op nieuw besluit Baarns baggerdepot

Al ruim 15 maanden geleden deed de Raad van State (RvS) de uitspraak dat het college van burgemeester en wethouders van Baarn (B&W) een nieuw besluit moest nemen over het baggerdepot in de Baarnse polder. Het eerdere besluit voor een Omgevingsvergunning voor het baggerdepot was door de RvS vernietigd na…...

Read more

Baarns baggerdepot in Eemvallei nog steeds te hoog

Reeds begin juli was het de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was als volgens de vergunning (maximaal 1 meter) was toegestaan....

Read more

Baarns baggerdepot in Eemvallei veel te hoog

Het is de stichting Behoud de Eemvallei gebleken dat het baggerdepot aan de Achter Eemlandseweg in de polder van Baarn vier keer zo hoog was geworden dan volgens de vergunning is toegestaan. De vergunning laat een hoogte van maximaal 1m toe terwijl de hoogte nu 4m is....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei wint rechtszaak stillegging baggerdepot

Het lijkt soms wat verwarrend m.b.t. de stilleggingen van het baggerdepot Baarn. De laatste stillegging vond plaats op 1 oktober 2013 door toepassing van rauwelijkse bestuursdwang door Gedeputeerde Staten van Utrecht, omdat de ontheffing van de Provinciale Landschapsverordening nog niet was afgegeven. Die stillegging duurde echter maar een paar dagen,…...

Read more

Stopt het baggerdepot Baarn?

Aanvankelijk was het tijdelijk baggerdepot, bestemd voor 144.850 mᶟ verontreinigd baggerslib, aan Achter Eemlandsweg in de Baarnse polder, voorgoed van de baan. Dat was het gevolg van de bemoeienis van de provincie Utrecht. Maar Geologistiek BV vroeg alsnog een Lsv-ontheffing bij de provincie aan. Deze werd verleend onder voorwaarde dat…...

Read more

Baggerdepot Baarn voorgoed van de baan

De Stichting Behoud de Eemvallei sleepte via haar advocaat mr. J.M. Neefe een klinkende overwinning binnen....

Read more