Nieuws

Behoud de Eemvallei wint in hoger beroep tegen Baarnse boeren

De Stichting Behoud de Eemvallei won dinsdag 5 oktober de hoger beroepszaak bij het Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem tegen de Baarnse boeren A.Z en J. Z. die door het hof in het ongelijk werden gesteld....

Read more

Informatieronde Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West

Op donderdag 7 oktober kon men van 16.00-20.00 uur in de conferentiezaal van Geitenboerderij Breevoort, Slaagseweg 4 te Hoogland komen kijken naar de kaart van het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West (Hoogland-West)....

Read more

Zeldzame waarneming van Gladde slang in Eemerwaard

Baarnaar Piet Boom liet vanochtend op het pad van het dijkje langs de Eemerwaard zijn hond uit. Plotseling stak een ongeveer 85cm lange Gladde Slang kronkelend het pad over naar de slootkantbegroeiing van de Zure Maat in, het slootje langs het dijkje....

Read more

Nu volop genieten in vogelkijkhut aan de Eem

Het Waterschap Vallei & Eem heeft maandag 12 juli aan een zijarm van de Eem, een houten vogelkijkhut geplaatst. Hij staat ter hoogte van Zuidereind 35 te Baarn, vlakbij gemaal Zeldert. Naast de vogelkijkhut is een wilgenvlechtscherm aangebracht waardoor je onopvallend voor watervogels naar de hut kunt lopen. Eenmaal in…...

Read more

Trekkertrek-evenement Eemdijk in beschermd Stiltegebied

Dat B&W Bunschoten een vergunning afgeeft om in het broedseizoen èn in een officieel door de provincie Utrecht aangewezen Stiltegebied, de Trekkertrek Eemdijk te houden is heel erg dom. Het gebeurde in het weilandengebied langs de Eem, aan de Maten in Eemdijk....

Read more

Opzienbarende uitslag stelling over vuurwerk in weiland

De einduitslag van de stelling ‘Afsteken vuurwerk in weiland kan echt niet’ op de internetsite van het Baarnsch Weekblad is opzienbarend uitgepakt. Zelfs 87% van de 126 stemmers is van mening dat dit echt niet kan....

Read more

Knallend vuurwerk verstoort jonge weidevogels

De stichting Behoud de Eemvallei was stomverbaasd toen bleek dat een vuurwerkbedrijf, midden in de Baarnse Eemerwaard, direct achter het moerassige deel, op 5 mei een vuurwerkopstelling maakte. De stichting was daarover getipt....

Read more

Stichting Behoud de Eemvallei bestaat 10 jaar

Vandaag 26 april bestaat de Stichting Behoud de Eemvallei tien jaar. Het bestuur van de stichting kijkt tevreden terug naar haar behaalde successen....

Read more

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht, hebben hun recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West, via hun advocaat mr. J.M. Neefe, bij de gemeente Amersfoort aangevuld....

Read more

Bundeling van krachten in zienswijze tegen golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht hebben gezamenlijk een officiële zienswijze bij de gemeente Amersfoort ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West. De complete, 28 pagina’s tellende, zienswijze gaat in op de negatieve kanten van dit plan....

Read more

Parende grutto’s in de Eemerwaard

De lente is in de Eemerwaard in Baarn goed van start gegaan. Door het zachte weer waren daar op zondag 21 maart parende grutto’s, vlakbij de woningen. Ze zijn kortgeleden, maar wel bijna 2 weken later dan vorig jaar, uit West-Afrika teruggekeerd waar ze overwinteren....

Read more

Proclamatie Groen Soest

De Vereniging Vrij Polderland en negen andere organisaties waaronder de stichting Behoud de Eemvallei, vragen uw aandacht voor de Proclamatie Groen Soest...

Read more

Aandacht voor natuur en archeologische waarden bij dijkverbeteringplan Eem en Randmeren

Op 8 februari besprak de adviesgroep de tussenstand van het projectplan om de dijken aan de oostzijde van de Eem en Randmeren te versterken. Daarnaast kwamen o.a. het Inleiding rapport MER-fase 2 en de Alternatievennota aan de orde. De stichting Behoud de Eemvallei maakt deel uit van deze Externe Adviesgroep…...

Read more

Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden!

Al bijna 10 jaar spant de Stichting Behoud de Eemvallei zich in om de Eemvallei te beschermen en te behouden. Dat doen wij door onderzoek naar o.a. historische waarden, weidevogelbescherming, voorlichting en educatie. Maar als het moet komen we ook in actie om het gebied te beschermen....

Read more

Duizenden kolganzen in de Eemvallei

In deze barre wintertijd laten kolganzen zich niet uit het veld slaan. Ze staan met duizenden bij elkaar in de weilanden bij Eembrugge. Ze doen zich te goed aan het gras onder de sneeuwlaag. Af en toe vliegen ze weg om even later weer terug te keren....

Read more

In hoger beroep na drama vermaalde weidevogels

De stichting Behoud de Eemvallei gaat bij het Gerechtshof in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Utrecht. Boer Z. maaide half mei 2009 tijdens het broedseizoen in de Eemerwaard in Baarn het gras. Omdat hij niet aan nestbescherming had gedaan, kwamen volgens de stichting tientallen jonge weidevogels om....

Read more

Rectificatie

''In mei 2009 hebben wij een tweetal publicaties op onze website geplaatst over een vermeend bloedbad dat door twee plaatselijk bekende agrariërs zou zijn aangericht onder weidevogels. De voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht heeft in zijn vonnis van 16 december 2009 geoordeeld dat wij deze stellingen niet hebben kunnen staven…...

Read more

Zoogdieratlas Utrecht

Op 1 januari is het project Zoogdieratlas Utrecht van start gegaan. Het maakt deel uit van het landelijke project zoogdieratlas.nl. De stichting Behoud de Eemvallei verzoekt iedereen die dat leuk vindt, mee te werken aan dit project zodat de zoogdieren in de Eemvallei worden geïnventariseerd....

Read more

Nieuwjaarswens

De stichting Behoud de Eemvallei was het afgelopen jaar actief om het prachtige en unieke Eemvallei-gebied te beschermen. Een van de grootste bedreigingen was het plan voor een nieuwe Rijksweg, dwars door de Eemvallei. Na officiële bezwaren en maandenlange protesten toonde het Kabinet-Balkenende respect voor de Eemvallei en werd het…...

Read more

Stichting komt in rechtszaak op voor vermaalde jonge weidevogels

Woensdag 2 december 2009 was de stichting Behoud de Eemvallei gedagvaard voor een Kort Geding bij de bestuursrechter van de Rechtbank te Utrecht. De boer die op 13 mei van dit jaar tientallen weidevogels vermaalde in zijn grasmachine in de Eemerwaard, had de stichting laten dagvaarden. Hij eiste verwijdering van…...

Read more