Nieuws

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaat de barricade op voor natuur

Teleurgesteld heeft het bestuur kennis genomen van de beslissing van het college van B&W van Baarn over de beschikking op haar bezwaarschrift. Het bezwaarschrift had betrekking op de aanleg van een geasfalteerd speelterrein op de voormalige camping Bestevaer in Baarn. Voor alle duidelijkheid, de stichting is niet tegen een speelterrein…...

Read more

Zwaluwen, vroege vogels

Door het zachte lenteweer zijn de boerenzwaluwen massaal uit hun overwinteringgebied in Afrika teruggekeerd en over enige weken volgen de huiszwaluwen. De Eemvallei biedt deze vogelsoorten bij haar vele boerderijen, schuren, stallen gelegenheid tot het bouwen van hun nest. In Nederland broedden er zo’n 150.000 paren maar hun aantal is…...

Read more

Bezoek virtueel de Eemvallei

Als inwoners van de Eemvallei-gemeenten Blaricum, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg is het goed soms even stil te staan bij de eigen leefomgeving, de Eemvallei....

Read more

Cultuurhistorie, de Grebbelinie

De Eemvallei herbergt een rijk verleden. Laten we eens teruggaan tot 1745. Om Holland in die tijd tegen een vijandelijke inval te kunnen beschermen werd de Grebbelinie aangelegd die tot diep in de Eemvallei reikte. De Grebbelinie volgde de oostelijke oever van de Eem. In dat jaartal was de liniedijk vanaf…...

Read more

Canadese ganzen in de Eemerwaard

Een paar honderd Canadese ganzen ontdekten de Eemerwaard in Baarn als rust- en fourageergebied. Veelal verblijven deze prachtige vogels in het aangrenzende natuurgebied ‘De Slaag’ dat hemelsbreed een kilometer verderop langs de Eem in Amersfoorts ligt. Dat zoveel Canadese ganzen de Eemerwaard bezochten is uniek en nog niet eerder voorgekomen.…...

Read more

Overheden en ondernemers koesteren Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland

Het landschap van de polders Arkemheen en Eemland (Eemvallei) is uniek in Nederland. Dat mag niet verloren gaan maar er moeten wel ontwikkelingen mogelijk blijven. Tot die slotsom kwamen vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit het gebied tijdens een bijeenkomst in Nijkerk over het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland. Het…...

Read more

De Eem

Een levendig element in de Eemvallei is de Eem, de enige in Nederland ontspringende rivier die ooit bij een doorwaadbare plaats van de Eem, de aanleiding gaf om de stad Amersfoort te bouwen. Zij had wisselende namen zoals Eems, Hemus, Hemes, Amer en Hamer maar alle namen waren genoemd naar…...

Read more

Het bestuur van stichting ‘Behoud de Eemvallei’ wenst u een voorspoedig 2006 toe.

Vol trots kan het bestuur op een succesvol jaar terugkijken, o.a. de beslissing van de Regering dat er een Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland(Eemvallei) komt is een zeer groot succes. De stichting had zich daar de afgelopen jaren voor ingezet....

Read more

Brede steun voor koe in de wei

Minister Veerman heeft op 6 december in Delft tijdens de conferentie 'Weidegang' de aftrap gegeven voor het project 'Koe en Wij'. Zo'n zestig boeren gaan oplossingen om de beweiding te bevorderen in de praktijk testen....

Read more

Supertrots op ons eigen ‘Nationale Landschap Eemland & Arkemheen’

Het is nog nooit zo druk geweest, zei Jan Huijgen (voorzitter Ark&Eemlandschap) toen hij de meer dan honderd aanwezigen verwelkomde in zijn Eemlandhoeve in Bunschoten. De belangstelling voor het Nationale Landschap Eemland & Arkemheen blijkt heel groot, aldus Huygen. De bijeenkomst was belegd voor de “Positionering en Statementbepaling” van het…...

Read more

Hoorzitting tegen asfalt op natuurterrein

De stichting Behoud de Eemvallei maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak op de hoorzitting die de gemeente Baarn hield over het plan voor gedeeltelijke asfaltering van het voormalige campingterrein Bestevaer dat nu een prachtig natuurdomein is. De stichting is van mening dat er wel een voetbalveldje mag komen, maar…...

Read more

Landschapontwikkelingsplan Eemland – Voorstel stichting: Verzoek de EU de jacht op trekvogels te sluiten

De Eemvallei-gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest zijn in 2004 gestart met het opstellen van een landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Eemland. Het definitieve landschapsontwikkelingsplan zal de komende tien jaar de basis zijn voor een actief landschapsbeleid, waarin een vitaal, toegankelijk, fraai en duurzaam Eemland voorop staat!...

Read more

Voorstel broedpalen voor ooievaars langs de Eem en een schaapskudde met schaapskooi in de Eemerwaard

Het zou natuurlijk fantastisch zijn om ’s zomers schapen over de Baarnse dijken langs de Eem en in de Eemerwaard te zien grazen en om ooievaars langs de hele Eem te zien vliegen en broedden. Officieel heeft de stichting Behoud de Eemvallei in het kader van de ‘’Communicatie mogelijkheden over…...

Read more

Kaart Eemvallei uit 1599

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaat zich de komende jaren inzetten om een collectie aan te leggen met kaarten over het inspirerende verleden van het Eemvallei-gebied. De kaarten zullen worden geplaatst in de fotogallery van deze website....

Read more

Geiten bekijken, melken en aaien

Geitenboerderij Breevoort, Slaagseweg 4 in Hoogland (Eemvallei) geeft zaterdag 6 augustus 2005 om14.00 uur een rondleiding. Boer Jos Tolboom is dan uw gastheer. Op het programma staat het melken van geiten en het is mogelijk om zelf ook een geit te melken met de melkmachine....

Read more

Waaien in Eemvallei nu Aardkundig Monument

De provincie Utrecht en de vereniging Natuurmonumenten hebben op 20 juni 2005 de waaien in de Eemvallei tot het zevende ‘Aardkundig Monument’ verklaard. Zo wil de provincie het grote publiek meer bewust maken van het unieke karakter van dit gebied....

Read more

Ontmoet het platteland

Vanaf donderdag 23 t/m zondag 26 juni wordt de ‘Week van het Platteland’ gehouden. Boeren laten u dan kennis maken met hun werk en producten. U kunt genieten op de gastvrije boerenerven waar u producten direct van de boer kunt kopen....

Read more

Winnaars ballonnenwedstrijd

Vandaag werden in het Baarnse gemeentehuis de jeugdige prijswinnaars bekend gemaakt van de ballonnenwedstrijd die was georganiseerd door de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ vanwege de naamsverandering van een natuurgebied langs de Eem in Baarn....

Read more

Schaapscheerdersfeest en plattelandsmarkt

Op zaterdag 4 juni organiseert de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5b te Bunschoten een groot schaapscheerdersfeest waar de oude cultuur van het schaapscheren zal worden gedemonsteerd. Ook zullen er demonstraties met een schaapskudde zijn en nog veel meer activiteiten....

Read more

Eemerwaard foto’s

Van de feestelijke onthulling op 28 april van het Eemerwaard-bord is een fotoreportage gemaakt. Het Baarnse natuurgebied ‘Onland’ werd die dag omgedoopt in ‘Eemerwaard’. Leuke foto’s zijn het geworden van o.a. de leerlingen van de Baarnse Guido de Brèsschool die onder de spontane aanvoering van Huub Menssink het Eemerwaard-lied zongen....

Read more